Skokanské novinky Daniely a Kláry

Daniela2A_1

Daniela Závadová – 2A

Natočeno 16. 2. 2016

Klára Štěpánová – 3S

Natočeno 16. 2. 2016

Klára Štěpánová – 3Lo

Natočeno 16. 2. 2016