DOMŮ

Jak nás můžete kontaktovat? +420602768476 evzen.milcinsky@atlas.cz

O NÁS


Nejstarší dochovaná zmínka o krasobruslařském sportu v Kopřivnici pochází z let 1930 – 1938, kdy se bruslilo na přírodním kluzišti v prostoru dnešního házenkářského hřiště. Novodobá historie kopřivnického krasobruslení začala po výstavbě umělé ledové plochy v roce 1969 kdy vznikl oddíl krasobruslení a po zastřešení zimního stadionu zahájil oddíl sportovní činnost.

V roce 1973 uspořádalo vedení oddílu první ročník Velké Ceny Města – Tatrovácké brusle. Tento závod se stal tradicí a probíhá po celou dobu působení krasobruslení v Kopřivnici. V letošním roce se bude konat již 36.ročník. Kromě tohoto závodu krasobruslařský oddíl uspořádal několikrát krajský kvalifikační závod i krajský přebor. Závodníci z Kopřivnice se zúčastňovali nejen domácích závodů, ale také závodů a velkých cen v celé tehdejší ČSSR a i v zahraničí. Byli jsme jediný krasobruslařský klub v okrese Nový Jičín.

V roce 1991 vznikl z bývalého oddílu krasobruslení při TJ samostatný subjekt KRASOKLUB. Klub začal kromě závodní činnosti provozovat také jiné aktivity, například nastudoval pohádku na ledě, s kterou vystupoval v okolí. V roce 1994 vznikl klub krasobruslení FSC Kopřivnice. Tento nově vzniklý klub se věnuje především závodní činnosti a výchově nových krasobruslařských talentů. Nový klub FSC výrazně zkvalitnil tréninkový proces, zúčastňuje se pohárových soutěží v celé republice, pořádá závody. V lednu letošního roku proběhne již 36.ročník Tatrovácké brusle, čímž se tento závod stal jedním z nejstarších v republice.

Mezi největší pořadatelské úspěchy klubu FSC však patří uspořádání Mistrovství České republiky žákovských kategorií v krasobruslení a tancích na ledě v únoru 1996 a Přeboru České republiky mladšího a nejmladšího žactva v únoru roku 2002. Závody byly velmi úspěšné. Celá organizace i zabezpečení těchto závodů byla mnohokráte oceněna i samotným vedením Českého krasobruslařského svazu.

Dostupné externí informace

Kalendář soutěží na stránkách Českého krasobruslařského svazu: https://www.czechskating.org/kalendar-soutezi

Výsledky soutěží na stránkách Českého krasobruslařského svazu: https://www.czechskating.org/vysledky-soutezi

Pohárové žebříčky ČKS na stránkách Českého krasobruslařského svazu www.czechskating.org: http://top.czechskating.org/public/top/index

Program ledové plochy na stránce správy spotovišť Kopřivnice spsk.koprivnice.org: http://spsk.koprivnice.org/category/aktuality/zimni-stadion/

Dokumenty FSC Kopřivnice

Stanovy klubu z 29. 6. 2007